FORÇA RESISTENCIA

Exercicis combinats de força i resistència en què es treballa la fatiga muscular
per millorar la coordinació muscular i la força global de determinats grups musculars.